top of page

JoinTogether meldt zich aan bij het REACH Netwerk

REACH omvat een regionaal netwerk van eerste en tweedelijns professionals die betrokken zijn in de revalidatie van complexe patiënten na ziekenhuis opname. Professionals in het netwerk zijn geschoold in de specifieke complexe problematiek bij patiënten na een intensive care (IC) opname.

In het kader van uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft het REACH netwerk (versneld) hun ‘Post intensive care Toolkit’ ter beschikking gesteld, die wij als fysiotherapeuten samen met andere paramedici kunnen gebruiken in de behandeling van patiënten na de ziekenhuis fase.

JoinTogether ziet het belang van een breed draagvlak in de eerste lijn en wil zich graag inzetten voor deze (zeer) kwetsbare patiënten. Veel voormalige IC-patiënten kunnen namelijk op de lange termijn lichamelijke, cognitieve en psychische klachten ervaren. Dat komt niet alleen door de kritieke ziekte of aandoening die leidde tot opname, maar ook door de IC-behandeling zelf. Denk daarbij aan bijwerkingen van de medicijnen, spierverval, verstoringen in de hormoon- en elektrolytenbalans en een mogelijk angstige ervaring tijdens het doormaken van een delier. Ook de geluiden op de IC, de continue monitorbewaking, de steriele omgeving en de veelheid aan professionals kunnen een onuitwisbare indruk maken.


Herstellen na een COVID-19 gerelateerde ziekenhuis of IC-opname Ongeveer tweederde van de patiënten die met zeer ernstig respiratoir falen (falen van de ademhaling) a.g.v. het coronavirus op de IC belanden, overleeft de IC-opname, zo lijken de eerste cijfers te laten zien. De behandeling op de IC is met name gericht op het optimaliseren van de longfunctie via beademing & buikligging. Wanneer mogelijk en veilig, zal vroege mobilisatie op de IC ingezet worden.

De kans dat patiënten klachten ontwikkelen en de intensiteit van de klachten is afhankelijk van de duur en de aard van de immobilisatie en sedatie, beademingsduur, en onderliggende morbiditeiten. De verwachting is dat patiënten herstellende van het COVID-19 virus een of meerdere klachten kunnen ervaren:

  • Longfunctie: longfibrose / verminderde longcapaciteit, verminderde ademspierkracht

  • IC-verworven spierzwakte a.g.v. langdurige inactiviteit en als gevolg van polyneuropathy en -myopathy

  • Verminderd aeroob en anaeroob uithoudingsvermogen

  • Gewrichtspijn en/of -stijfheid

  • Algehele vermoeidheid

  • Problematiek in dagelijks functioneren

  • Ondervoeding

  • Cognitieve problematiek: geheugen, concentratie, omgaan met prikkels en plannen

  • Angst en depressie

  • Post-traumatisch stresssyndroom (PTSS)

De bovenstaande klachten verbeteren vaak langzaam en zijn gebaat bij een kundige professionele begeleiding, die zich -na IC-opname en het ziekenhuis- doorzet in de eerste lijn. Vaak is er dan nog een maandenlange revalidatie nodig om met de patiënt weer op een adequaat fuctioneringsniveau te komen.

Heeft u vragen over het REACH-netwerk en over wat JoinTogether voor u, of een dierbare na een IC-opname zou kunnen betekenen bel of mail dan naar: 06-81379800 / info@jointogether.nl. Of kijk voor meer informatie voor patiënten op: https://fcic.nl

29 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

댓글


bottom of page