top of page

Interview Roel Stupers nieuwsbrief FzH

In dit stuk leest u een interview met Roel Stupers. Roel Stupers, is fysio-/manueeltherapeut, fasciatherapeut, coach en praktijkeigenaar van JoinTogether. Roel vertelt over zijn praktijk, visie op gezondheid en wat het lidmaatschap van FzH (Fysio Zorg Haarlemmermeer) voor hem en zijn praktijk betekent.


‘JoinTogether is een praktijk, die naast de reguliere fysiotherapeutische zorg de verbinding en samenwerking zoekt met de alternatieve zorg. Naast vier fysiotherapeuten met ieder hun eigen specialismen, huisvest de praktijk twee acupuncturisten en twee orthomoleculair therapeuten. Ik vind alternatief eigenlijk geen passende term voor deze twee therapievormen, die wat mij betreft hun sporen hebben verdiend. We streven binnen onze praktijk naar complete zorg waarbij de mens in alle facetten centraal staat. Het biopsychosociale model vormt hierbij een mooie basis, hoewel incompleet, omdat het dimensionele verdieping mist en te weinig rekening houdt met de samenhang van alle facetten van het mens-zijn.’


Roel bestudeert sinds een aantal jaar de Psycho-Neuro-Immunologie (PNI), die in grote mate zijn visie op gezondheid weerspiegelt. ‘De PNI  onderzoekt de samenhang van ons metabolisme, immuunsysteem, psyche, onze sociale context en giet daar een evolutionair sausje overheen. Dat laatste laat vooral zien waarom er zoveel leefstijlgerelateerde aandoeningen zijn: we zijn onze evolutionaire context ontgroeid. We hebben ons als homo sapiens ontwikkeld in een hele andere omgeving dan vandaag de dag het geval is. Mijns inziens kan de PNI een belangrijke basis vormen voor artsen en therapeuten en zo - nog meer dan nu het geval is - zorgen voor goed opgeleide generalisten, die vervolgens weer gericht kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde collega’s.’


JoinTogether richt zich binnen de fysiotherapie op verschillende deelgebieden zoals de orthopedie, sportblessures en postoperatieve zorg. Daarnaast begeleidt/behandelt JoinTogether mensen met Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK, voorheen SOLK), eventueel met een psychosomatische grondslag.  ‘Als therapeut mag ik mezelf een echte vakidioot noemen: ik probeer de wetenschappelijke en innovatieve ontwikkelingen op de voet te volgen. Innovatieve behandelvormen die passen binnen onze praktijk kan ik hierdoor snel implementeren. Wij werken bijvoorbeeld al vanaf 2021 met Reducept, een Virtual Realitytraining voor mensen met ‘chronische’ pijn. Hierbij worden educatie, visualisatie, belevingsaspecten én mindfulness ingezet om het ‘pijngevaar centrum’ te moduleren – een zeer welkome aanvulling op ons therapeutische armentarium.


Roel is vanaf de oprichting van de FzH lid en sindsdien altijd betrokken geweest. Wat vindt hij van het lidmaatschap? ‘Hoewel ik in het begin wat moeite had de meerwaarde in te zien, heb ik nooit getwijfeld of ik lid wilde worden. Het opstarten van een monodisciplinair samenwerkingsverband werpt logischerwijs niet direct zijn vruchten af, en ook speelde de organisatie van mijn praktijk hierin een rol: JoinTogether levert bewust geen ketenzorgproducten zoals COPD of CVRM, waardoor wij niet direct profiteerden van de intensievere samenwerking.


Wel vond ik het direct prettig om vakcollega’s te spreken en te kijken hoe we met elkaar het zorglandschap kunnen verbeteren. Ik ben een voorstander van regionale zorg met korte lijntjes tussen de verschillende disciplines zoals de aanpak Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Dat betekent onder andere: elkaar kennen, elkaar respecteren, elkaar iets gunnen en elkaar snel vinden als dat nodig of wenselijk is.

Op de vraag of Roel tips heeft voor het bestuur antwoordt hij: ‘Ik heb niet veel tips voor het bestuur, omdat ik vind dat ze erg goed werk verrichten en bovendien vind dat ik ‘vanaf de zijlijn’ niet veel recht van spreken heb. Ik heb drie tips voor het bestuur. Ten eerste vind ik het belangrijk de feeling met de bestaande leden te behouden en oog te hebben voor hun behoeften. Ten tweede lijkt het mij mooi als we groeien in aantal deelnemende praktijken, waardoor ons mandaat vergroot. Tenslotte zou ik graag willen bekijken hoe we fysiotherapeutische zorgproducten kunnen toevoegen, zonder al te veel geüniformeerde zorg. Hierbij valt te denken aan bepaalde (orthopedische) patiëntcategorieën, zoals lage rugpijn en chronische pijn. Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck hebben zich wat betreft die laatste categorie al goed georganiseerd en het zou mijns inziens zeer zinvol zijn om hen bij de FzH te betrekken, waardoor we een regionaal pijnnetwerk over alle zorgdisciplines uit kunnen rollen.


Roel ervaart dat het FzH-lidmaatschap van JoinTogether inmiddels de spreekwoordelijke vruchten begint af te werpen: ‘Recent zijn wij begonnen met het geven van valpreventie. Dit gebeurde al op individuele basis, maar nog niet in groepsverband. Ik ben dankbaar voor de stimulerende rol die de FzH hierin heeft gespeeld en nog steeds speelt. De eerste groeplessen zijn inmiddels een succes!’


 

39 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page