top of page
_I_09039-1358-1464.jpg

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over ons als praktijk of over de medewerkers van JoinTogether dan vinden we dit natuurlijk heel vervelend voor u. Graag willen wij het probleem samen met u oplossen. Hieronder kunt u lezen hoe wij graag zouden willen dat u met uw klacht omgaat:

Maak het probleem bespreekbaar!

Bij een klacht wendt u zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut. Indien de cliënt dit niet wenst, kan hij/zij zich wenden tot de medewerker achter de balie of tot de eigenaar en het hoofd Fysiotherapie van JoinTogether; Roel Stupers. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.

Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF (zie folder in de praktijk). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

bottom of page