top of page
_I_09046-1371-1470_edited.jpg

Indien u door ziekte, of door (tijdelijke) arbeidsongeschikt bent uitgevallen, komt er een moment dat uw werkgever of arbo-arts samen met u besluit dat u weer kunt beginnen met werken. Om dit proces te ondersteunen en te bespoedigen kan gebruik gemaakt worden van een arbeidreïntegratieprogramma van JoinTogether.

 

Dit programma, bestaande uit adviezen, educatie, behandeling en training, zorgt voor een optimalisatie van uw fitheid en vergroot daarmee een succesvolle reïntegratie.

 

Arbeidsreïntegratie is bedoeld voor mensen die:

  • Langer dan 6 weken niet kunnen werken door lichamelijke klachten;

  • Arbeidsongeschikt zijn;

  • Door lichamelijke klachten niet eerder arbeid hebben kunnen verrichten.

 

Hoe kom ik voor arbeidsreïntegratie in aanmerking?

 

U kunt door uw huisarts of specialist worden verwezen, maar bijvoorbeeld ook door uw werkgever of arbo-arts. U kunt ook het heft in eigen hand nemen, u kunt namelijk ook zonder verwijzing hiervoor bij ons terecht. Indien uw klachten voldoen aan bovenstaande criteria dan zal wellicht, in samenspraak met u, gekozen worden voor het arbeidsreïntegratietraject.

Hoe zit een arbeidsreïntegratietraject er precies uit?

Een arbeidsreïntegratietraject bestaat uit een zorgvuldige intake en onderzoek, waarna met u een actieplan wordt opgesteld, bestaande uit:

  • Fysio- en/of Orthopedische manueeltherapeutische behandeling;

  • Ergonomische tips en adviezen over veranderingen of aanpassingen van uw werkplek;

  • Een persoonlijk trainingsprogramma;

  • Eventueel een werkplekonderzoek.

 

De vestiging van JoinTogether binnen Sportcentrum Nieuw-Vennep (SCNV) is ideaal als het gaat om dit laatste punt. Juist het weer reconditioneren van uw lichaam is essentieel in deze fase, zodat u weer Fysiek fit aan het werk kan. Het gebruik van de oefenfaciliteiten van SCNV is hiervoor ideaal.

 

De behandeling zal bestaan uit tweemaal per week een uur, gedurende ongeveer 3 maanden. Na ongeveer 1,5 is er een evaluatie en wordt eventueel het behandelplan bijgesteld, vanzelfsprekend in afstemming met u en eventueel andere betrokken partijen.  

Afspraak of meer informatie?

Denkt u misschien dat u in aanmerking komt voor arbeidsreïntegratie?  Wilt u meer weten over arbeidsreïntegratie of wat dit voor u zou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Arbeidsreïntegratie

bottom of page