top of page
_I_09206-1489.jpg

Verstuikte Enkel

 • U heeft een verstuikte enkel als uw enkelbanden zijn uitgerekt waardoor er kleine scheurtjes zijn ontstaan.

 • Na een week of twee kunt u meestal gewoon weer lopen. Maar: een verstuikte enkel kán langdurige klachten geven en soms chronisch worden.

 • Behandeling bestaat vooral uit bestrijding van pijn en zwelling. Bij een zwaardere verstuiking is meer ondersteuning nodig.

 • Begin na de blessure zo snel mogelijk met koelen.

 • Kunt u geen 4 passen lopen, neem dan contact op met uw huisarts.

 • Als u aanhoudende of klachten hebt, is behandeling en begeleiding door een fysiotherapeut gewenst.

De meeste enkelklachten ontstaan als gevolg van een verstuiking. We spreken van een verstuikte enkel als u, als gevolg van een overmatige binnen- of buitenwaartse kanteling van uw voet, uw enkelbanden uitrekt, waardoor er kleine scheurtjes in zijn ontstaan. Ook kunnen één of meerder enkelbandje volledig afscheuren.

De enkel wordt verstevigd door een gewrichtskapsel, pezen en enkelbanden. Die lopen langs de binnen- en buitenkant van het gewricht. Bij een verstuiking gaat het meestal om de banden aan de buitenkant van de enkel. Het gaat hier om een drietal bandjes, waarbij de voorste het vaakst is aangedaan. Welke bandjes er zijn aangedaan heeft met name te maken met de richting en de ernst van de verzwikking.

 

De klachten van een verstuikte enkel
 

Als u een verstuikte enkel heeft, is staan en lopen pijnlijk. Uw enkel kan dik en blauw worden doordat er bloedvaatjes stuk zijn gegaan. Normaal gesproken kunnen mensen met een verstuikte enkel na een tot twee weken weer lopen. Vrijwel iedereen functioneert na zes tot acht weken weer normaal en kan na acht tot twaalf weken weer sporten.

Een enkelband blessure kán chronisch worden. Uw enkel blijft dan pijnlijk en instabiel. U heeft het gevoel dat u ieder moment uw enkel weer kunt verzwikken. Deze angst beïnvloedt uw coördinatie negatief met weer grotere kans op een nieuwe blessure. Bij een langdurige enkelklacht vermindert uw kracht en neemt na verloop van tijd soms ook uw uithoudingsvermogen af.

 

Behandeling van een verstuikte enkel
 

Bij een lichte tot matige verstuiking van de enkel, bestaat behandeling de eerste dagen vooral uit pijnbestrijding en zorgen dat de zwelling afneemt. Meestal krijgt u het advies om een zwachtel of elastische kous te dragen. Het is verstandig direct te koelen, het been regelmatig hoog te leggen en te belasten op geleide van de pijn. Na een week of twee kunt u meestal weer gewoon lopen en herstellen de klachten uiteindelijk volledig

 

Bij een zwaardere verstuiking heeft uw enkel meer ondersteuning nodig, zoals tape, een brace of een spalk.

Om een botbreuk uit te sluiten, moet u misschien een röntgenfoto of een scan laten maken. Als uw enkel ernstig verstuikt is, wordt soms (voor korte tijd) gipsverband aangebracht. Daarna krijgt u een paar weken tapeverband. In uitzonderlijke gevallen moet een verstuikte enkel geopereerd worden.

 

Wat u zelf kunt doen
 

Begin zo snel mogelijk met koelen, liefst nog met de schoen aan. Houd de geblesseerde enkel 15 tot 20 minuten onder koud stromend water. U kunt ook koelen met ijs. Zorg dat u het ijs niet direct op de huid aanbrengt, maar in een washandje of een handdoek om bevriezing van de huid te voorkomen. Herhaal het koelen vier of vijf keer. Als u daarna nog steeds niet kan steunen op de geblesseerde enkel of uw enkel is dik en pijnlijk geworden, ga dan naar uw fysiotherapeut of huisarts.

 

Als u niet kunt steunen op uw geblesseerde enkel of is uw enkel dik en pijnlijk geworden, raden we u het volgende aan:

 • Loop zo min mogelijk tot de ergste zwelling weg is.

 • Beweeg uw enkel regelmatig, bijvoorbeeld door rondjes te draaien met de tenen of de voet. Dit bevordert de doorbloeding, voorkomt stijfheid en (verdere) zwelling.

 • Leg de voet de eerste dagen na de verstuiking zoveel mogelijk hoog.

 • Beweeg verder op geleide van de pijn.

 

Hoe kunt u voorkomen dat u uw enkel nog een keer verstuikt?

 • Draag schoenen die goed passen.

 • Train de onderbeenspieren.

 • Ga niet meteen weer sporten. Met een verstuikte enkel is het beter om daar minimaal twee tot drie weken mee te wachten.

 • Als u weer begint met sporten, draag dan (afhankelijk van het soort sport) een poosje een zwachtel of een brace om uw enkel te beschermen.

 

Wat de fysiotherapeut bij JoinTogether voor u doen?

 

Behandeling en begeleiding door één van onze fysiotherapeuten is nodig als u:

 • Onvermogen heeft tot steunname en/of u heeft een dikke pijnlijke enkel;

 • klachten blijft houden;

 • de verstuikte enkel na verloop van tijd niet kunt belasten zoals vroeger;

 • langdurige klachten hebt.

 

De fysiotherapeut bekijkt eerst de aard en de ernst van uw klachten en bespreekt daarna met u het verwachte herstel. Tijdens dit herstel krijg u begeleiding en voorlichting, advies en oefeningen. Deze begeleiding is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Als u uw enkel bijvoorbeeld niet kunt belasten zoals u dat graag zou willen, kan uw fysiotherapeut een behandel- en trainingsprogramma op maat opstellen. Samen met uw fysiotherapeut bepaalt u ook het moment waarop u mogelijk weer zou kunnen sporten.

 

Bij chronische enkelklachten bewandelt u met uw fysiotherapeut dezelfde weg. U  inventariseert samen de klachten. Daarna begeleidt uw fysiotherapeut u bij het herstel met een behandel- en trainingsprogramma dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het verschil zit hem in de duur van de behandeling. Die is vaak wat langer.

 

Wilt u weten of de therapeuten van JoinTogether iets voor uw enkelklachten kunnen betekenen neem dan contact met ons op.

bottom of page